Kaldo Kiis

Kaldo Kiis er født i Estland. Han studerte musikk generelt i Tallinn, hvor han ble uteksaminert i 1986. Han ble uteksaminert i trombonespill ved Estonian Academy of Music i 1994. 

I 1998 flyttet han til Island. Han har undervist ved flere musikkskoler og har vært rektor i tre musikkskoler de siste 12 årene. Han har også jobbet som organist og våren 2012 fullførte han sine kirkelige studier ved Musikkonservatoriet for organister på Island. 

Kaldo har vært en aktiv musiker både i Estland og på Island. Han var ca 2 år i Estonian Symphony Orchestra og spilte i seks år i nasjonaloperaen i Estland. Han har også gjort en betydelig mengde kammermusikk, samt spilt i store utleie- og danseband. Kaldo har vært musiker i North Symphony Orchestra Island siden 1998.

I august 2012 startet han som organist i Måløy. Kaldo er gift med Margot, som fra høsten 2012 er dirigent for Måløy Songlag og gospelkoret Sweet Spirit.