Den første tiden

Det har vært noe usikkert når Måløy Musikklag egentlig ble stiftet. I 1933, i forbindelse med utarbeiding av lover, ble stiftelsesdatoen satt til 18.10.1904. I 1949 ble stiftelsesdatoen endret til 01.10.1906 fordi en da fant en regning på noen instrumenter fra 1906. Senere ble det funnet dokumentasjon på at laget var i gang allerede 1904, og den offisielle stiftelsesdatoen er nå satt til 18. oktober 1904.

De første 7 musikantene som utgjorde Måløy Musikklag var Mathias Årdal (dirigent og 1. trompet), Peder J. Skram (tuba), Olav Kvalheim (1.althorn), Søren Årdal (tenorhorn), John Brunvold (2, trompet), Reinhart Skram (2. althorn)og Mons Torheim (stortromme) Litt senere kom Oskar Torheim også med (klarinett).

Det første bildet av Måløy Musikklag

Mathias Årdal var den eneste som var notekyndig, og det var naturlig at han ble dirigent. Instrumentene måtte de koste selv. Kostnadene til instrumenter ble delt likt mellom lagets medlemmer. I arkivet har vi et bilde fra 1906 som viser de 8 stolte musikantene med sine instrumenter. Repertoaret var noen enkle marsjer, salmer og sanger, noen valser og annen dansemusikk. De hadde heller ikke noen uniform. 

Musikklaget på tur til Marøyna ca. 1924-25.

I de første årene var det ikke valgt noe styre, men dirigenten, Mathias Årdal, fungerte også som formann i laget. Han utførte et stort og oppofrende arbeid for laget og var dirigent helt fram til 1933. I starten hadde de ikke noe fast øvingslokale, men måtte ha øvelser hjemme hos noen av medlemmene. Først i begynnelsen av 1920-årene fikk laget ha øvelsene sine i ”Friheim”. Der holdt de til inntil krigen startet i 1940, og da en startet opp igjen i 1945, ble ”Losjen” det faste øvingslokalet. 

Det gikk litt opp og ned med aktiviteten i laget, men i 1933 talte laget 17 medlemmer, og frem til krigsutbruddet var antall medlemmer økt til 21.

I 1933 ble det bestemt å velge en lovkomite som skulle komme med utkast til lover for laget. 15. oktober var det møte i lovkomiteen. Det ble utarbeidet et forslag i 11 paragrafer. Disse lovene ble vedtatt av medlemmene i laget etter en hard diskusjon. Det ble bestemt at lovene skulle tre i kraft med en gang, og gjelde til eventuelle forslag om endring ble vedtatt på en generalforsamling. I § 1 står det: ”Lagets navn er Måløy Musikklag. Det er stiftet 18-10-1904”.

Utover våren i 1934 ble det uttalt ønske fra noen av medlemmene om å slutte i musikklaget. Det ble da kalt inn til ekstraordinær generalforsamling den 10. juni. Som sak var det satt opp: ”Lagets fremtidige beståen”. Det ble en lang og heftig diskusjon hvor det kom fram at forholdene i laget denne sesongen ikke hadde vært tilfredsstillende. Alf Lødøen framsatte forslag om at musikkøvelsene skulle innstilles til den ordinære generalforsamlingen i september. Forslaget ble vedtatt med stort flertall. Det er tydelig at laget skrantet noe de nærmeste årene, for i 1938 ble det besluttet at det skulle avholdes generalforsamling 26. juni for ”å få laget inn i ordnede forhold igjen”. En gjennomgang av regnskapet viste at musikklaget hadde en beholdning på kr 329,73. 

Nå begynte det en god arbeidstid for laget. Formannen Sverre Midthjell flyttet, og selv om det ikke var valgt noen varaformann, ble Andreas Iversen betraktet som formann etter dette. Det ble tatt inn 10 aspiranter, og etter en opplæringsperiode ble de tatt inn i korpset. 17 mai 1939 var det dermed 21 aktive medlemmer. 

Laget satte seg i forbindelse med William Farre i Oslo for å gå til innkjøp av en del nye instrumenter. Det ble bestemt å kjøpe 1 B-susafon, 1 B-tenorbasun, 1 B-kornett, 1 Ess-althorn, 1 Ess-kornett, 1 Ess-klarinett og 1 B-klarinett.

1939 var et aktivt år for laget. Det ble arrangert ”aftenunderholdninger” og en del dansetilstelninger. Laget reiste også en tur til Nordfjordeid med D/S Storfjord II.

Samme året meldte korpset seg inn i Nordfjord Musikklag som var stiftet i 1935. Nordfjord Musikklag hadde årlige stevner, og i 1939 var Måløy Musikklag med for første gang. Stevnet ble avviklet på Leikanger på Stad.

Økonomien var også bra, men nedbetalingen av de nye instrumentene gjorde at det som regel var tomt i kassen. Da krigen kom, og aktiviteten i laget stoppet, var det kr 449,60 igjen å betale. Da krigen drøyde ut og William Farre ikke fikk resten av pengene for instrumentene, begynte han å murre og truet med tvangsauksjon. Da var det at den tidligere formannen Sverre Midthjell kom til Måløy på ferie i august 1942. Han stilte to livspoliser til rådighet som sikkerhet for å få lån i banken. Etter forhandlinger med A/S Måløy Privatbank, fikk han et lån på kr 500, og allerede 31. august 1942 ble resten av gjelden betalt. ”Måløy Musikklag er svært takknemlige for den interesse som Sverre Midthjell viste laget i denne vanskelige tiden”, stod det i lagsprotokollen noe senere.